SE FILMEN OM VÅRT ARBETE

God praktik - lite bättre varje dag i över 50 år

Kvalitetsbokslut: God och trygg vård – varje dag

Kvalitetsbokslutet för Praktikertjänsts primärvård 2015 omfattar både resultat i form av nationella mätningar av tillgänglighet och kontinuitet, patienternas uppfattning om den vård vi levererar och vårdresultat via det nationella kvalitetsregistret Nationella diabetesregistret (NDR).

PDF:  
Kvalitetsbokslut Praktikertjänsts primärvård 2015

Läs mer

Martin Sundberg

Psykolog

Depression och ångest finns bland de vanligaste folksjukdomarna vi möter inom primärvården, därför är det viktigt att vi har anställda ps...

Läs mer om
Martin Sundberg

Tina Holmberg

ST-läkare

Efter en AT på Nödinge vårdcentral fick Tina Holmberg upp ögonen för både Praktikertjänst och primärvården. Nu är hon ST-läkare på samm...

Läs mer om
Tina Holmberg

Ing-Marie Ekström

verksamhetschef

När Ing-Marie Ekström och hennes kollegor startade upp Praktikertjänsts verksamhet Hälsocentralen City i Gävle var det med den uttalade...

Läs mer om
Ing-Marie Ekström

Publicerad 14 augusti 2015 11:02

Sänkta ersättningar ett hot mot kvinnovården i Stockholm

Ersättningssänkningen för medicinska aborter i Stockholm riskerar att minska tillgängligheten, i strid mot målen i landstingets framtidsplan.

Läs mer

Publicerad 26 maj 2015 14:56

Friskare patienter och effektivare vård med teambaserad arbetsmodel

CityAkuten ortopedi arbetar med ett och samma team runt patienten under hela vårdprocessen. ”Det ger kortare väntetider, färre återbesök och en patient som snabbare är tillbaka i arbete och ett aktivt fritidsliv”, säger Edin De Bri, medicinskt ansvarig läkare, CityAkuten ortopedi.

Läs mer

Statistik om Praktikertjänst

50 år

Vi har över 50 års erfarenhet av att starta och driva vårdverksamheter runt om i landet

687.000

687 000 patienter har valt att lista sig på våra 83 vårdcentraler

4%

Andelen hyrläkare i primärvården inom Praktikertjänst är 4 procent

83%

83 procent av våra patienter får träffa den läkare de valt